Metin dosyaları

Added in version 4.6.

Çevrilebilir içerik düz metin dosyalarından ayıklanır ve çevrilmek üzere sunulur. Her paragraf ayrı bir dizge olarak çevrilir.

Bu biçimin birkaç çeşidi vardır:

Not

Diğer biçimlerin çoğunun aksine, çeviri dosyalarındaki değişiklikler güvenilir bir şekilde yapılamadığından Weblate üzerine aktarılmayacak. Çevirilerin doğruluğunun kaynağı çevrilmiş dosya değil Weblate olur.

Ayrıca bakınız

Simple Text Documents

Örnek dosya:

Hello, world!

Orangutan has %d banana.

Try Weblate at http://demo.weblate.org/!

Thank you for using Weblate.

Weblate yapılandırması

Tipik Weblate Bileşen yapılandırması

Dosya maskesi

path/*.txt

Tek dilli temel dil dosyası

path/en.txt

Yeni çeviriler kalıbı

path/en.txt

Dosya biçimi

`Düz metin dosyası