Çevirileri indirmek ve yüklemek

Bir çevirinin dosyalarını dışa aktarabilir, değişiklikler yapabilir ve bunları yeniden içe aktarabilirsiniz. Böylece, çevrim dışı çalışabilir ve yapılan değişiklikleri var olan çeviriyle yeniden birleştirebilirsiniz. Bu yöntem, bu arada kaynak değiştirilmiş olsa bile işe yarar.

Not

Kullanılabilecek seçenekler access control ayarlarıyla sınırlı olabilir.

Çevirileri indirmek

Çevrilebilecek dosyalar proje ya da bileşen panosundaki Dosyalar menüsünden indirilebilir.

İlk seçenek, dosyayı depoda bulunan özgün biçiminde indirmektir. Bu durumda, çeviride bekleyen değişiklikler işlenir ve güncel dosya herhangi bir dönüştürme yapılmadan oluşturulur.

Çeviriyi ayrıca, yaygın olarak kullanılan yerelleştirme biçimlerinden birine dönüştürülmüş olarak da indirebilirsiniz. Dönüştürülmüş dosyalar, ek bağlam, yorumlar veya imler gibi Weblate tarafından sağlanan verilerle zenginleştirilir. Dosyalarİndirmeyi özelleştir menüsünden çeşitli dosya biçimlerini seçebilirsiniz:

 • Gettext PO (po)

 • Gettext uzantılı XLIFF 1.1 (xliff)

 • XLIFF 1.1 (xliff11)

 • TermBase eXchange (tbx)

 • Çeviri belleği takası (tmx)

 • Gettext MO (yalnızca çeviri Gettext PO kullanıyorsa kullanılabilir) (mo)

 • CSV (csv)

 • Excel Open XML (xlsx)

 • JSON (yalnızca tek dilli çeviriler için kullanılabilir) (json)

 • JSON iç içe yapı dosyası (yalnızca tek dilli çeviriler için kullanılabilir) (json-nested)

 • Android dizge kaynağı (yalnızca tek dilli çeviriler için kullanılabilir) (aresource)

 • iOS dizgeleri (yalnızca tek dilli çeviriler için kullanılabilir) (strings)

İpucu

Dönüştürülen dosyalarda bulunan içerik, dosya biçimi özelliklerine göre farklılık gösterir. Çeviri türü yetenekleri içinde özet bilgiler bulabilirsiniz.

../_images/file-download.webp

Bileşenleri, kategorileri veya projeleri indirmek

Bir bileşen, kategori veya projenin çeviri dosyaları Dosyalar menüsü kullanılarak tek seferde indirilebilir. İndirilen dosya her zaman bir ZIP dosyası olarak sunulur ve Çevirileri indirmek bölümündeki gibi özgün ya da dönüştürülmüş biçimleri seçebilirsiniz.

Çevirileri yüklemek

Değişikliklerinizi yaptıktan sonra, Dosyalar menüsünden Çeviriyi yükle seçeneğini kullanın.

../_images/file-upload.webp

Desteklenen dosya biçimleri

Desteklenen biçimdeki herhangi bir dosya karşıya yüklenebilir. Ancak yine de çeviri için kullanılan ile aynı dosya biçiminin kullanılması önerilir. Yoksa bazı özellikler düzgün çevrilemeyebilir.

İçe aktarma yöntemleri

Çeviri dosyaları yüklenirken şu seçenekler sunulur:

Çeviri olarak eklensin (translate)

İçe aktarılan dizgeler, var olan dizgelere çeviri olarak eklenir. En yaygın kullanım örneği ve varsayılan davranış budur.

Yalnızca yüklenen dosyadaki çeviriler kullanılır ve ek içerikler kullanılmaz.

This option is available only if the user has the “Edit strings” permission.

Öneri olarak eklensin (suggest)

Imported strings are added as suggestions. Do this when you want to have your uploaded strings reviewed.

Yalnızca yüklenen dosyadaki çeviriler kullanılır ve ek içerikler kullanılmaz.

This option is available only if the user has the “Add suggestion” permission.

Add as approved translation (approve)

Imported strings are added as approved translations. Do this when you already reviewed your translations before uploading them.

Yalnızca yüklenen dosyadaki çeviriler kullanılır ve ek içerikler kullanılmaz.

This option is available only if the user has the “Review strings” permission.

Düzenlenmesi gerekli çeviri olarak eklensin (fuzzy)

İçe aktarılan dizgeler, düzenlenmesi gerekli çeviriler olarak eklenir. Bu seçenek, çevirilerin kullanılmasını ve aynı zamanda onaylanmasını istediğinizde yararlı olabilir.

Yalnızca yüklenen dosyadaki çeviriler kullanılır ve ek içerikler kullanılmaz.

This option is available only if the user has the “Edit strings” permission.

Var olan çeviri dosyası değiştirilsin (replace)

Var olan dosya yeni içerikle değiştirilir. Bu seçenek var olan çevirilerin kaybına neden olabileceğinden dikkatli kullanın.

This option is available only if the user has the “Edit component settings” permission or “Add new string”, “Remove a string” and “Edit strings” permissions.

Kaynak dizgeler güncellensin (source)

İki dilli çeviri dosyasındaki kaynak dizgeleri günceller. Bu seçenek, PO dosyalarını POT ile eşleştirerek güncelleme (msgmerge) eklentisi gibi işler.

This option is available only for some file formats and only if the user has the “Upload translations” permission.

Yeni dizgeler eklensin (add)

Çeviriye yalnızca yeni dizgeleri ekler. Var olan dizgeleri atlar.

Hem yeni dizgeleri eklemek hem de var olan çevirileri güncellemek istiyorsanız, dosyayı Çeviri olarak eklensin seçeneği ile ikinci kez yükleyin.

Yüklenen dosyadan yalnızca kaynak, çeviri ve anahtar (bağlam) kullanılır.

This option is available only with Dizge yönetimi turned on and only if the user has the “Add new string” permission.

Çakışmaları işlemek

Yüklenen dizgelerden önceden çevrilmiş olanların nasıl işleneceğini belirler:

Yalnızca çevrilmemiş dizgeler değiştirilsin (ignore)

Yüklenen dizgelerden önceden çevrilmiş olanlar yok sayılır.

Çevrilmiş dizgeler değiştirilsin (replace-translated)

Var olan çeviriler yüklenenler ile değiştirilir. Ancak onaylanmış dizgeler korunur.

Çevrilmiş ve onaylanmış dizgeler değiştirilsin (replace-approved)

Var olan çeviriler, onaylanmış olanlarla birlikte, yüklenen çevirilerle değiştirilir.

Düzenlenmesi gerekli dizgeler

İçe aktarılan dosyadaki düzenlenmesi gereken dizgelerin nasıl işleneceği ile ilgili bir seçenek de vardır. Bu tür dizgeler şu üç yöntemden biriyle işlenebilir: İçe aktarılmasın, Düzenlenmesi gerekli olarak içe aktarılsın ya da Çevrilmiş olarak içe aktarılsın.

Sorumluluğu değiştirmek

Yönetici izinleriyle, yüklenen dosyanın yazarını da belirtebilirsiniz. Dosyayı başka bir şekilde aldıysanız ve asıl yazarın çevirmen hesabını var olan çevirilerle birleştirmek isterseniz yararlı olabilir.