Android dizge kaynakları

Uygulamaları çevirmek için özel Android dosya biçimi.

The same file format is also used by JetBrains Compose Multiplatform Kotlin Resources.

Android dizge kaynakları tek dillidir, Tek dilli temel dil dosyası diğer dosyalardan farklı bir konumda tutulur – res/values/strings.xml.

Weblate, dizeglerden şu şekilde kaçar:

 • Bir dizge geçerli bir XML ise, çeviriye XML olarak eklenir.

 • ? ve @ karakterlerinin biçem veya kaynak referansları olarak yorumlanmasından kaçınılması için dizgenin başına \\ eklenir.

 • Dizgede birden fazla boşluk bulunuyorsa, çift tırnak (") arasına alınır.

 • Yeni satırlardan \\n şeklinde kaçınılır, ancak gerçek satır sonu da okunabilirlik amacıyla korunur.

Not

Android string-array yapıları şu anda desteklenmiyor. Bu soruna çözmek için, dizge dizilerinizi birbirinden ayırabilirsiniz:

<string-array name="several_strings">
  <item>First string</item>
  <item>Second string</item>
</string-array>

şuna dönüşür:

<string-array name="several_strings">
  <item>@string/several_strings_0</item>
  <item>@string/several_strings_1</item>
</string-array>
<string name="several_strings_0">First string</string>
<string name="several_strings_1">Second string</string>

String bileşenlerini gösteren string-array farklı bir dosyada tutulmalı ve çevrilecek olarak sunulmamalıdır.

Bu betik, var olan dizgeler.xml dosyalarınızı ve çevirilerinizi önceden işlemenize yardımcı olabilir: https://gist.github.com/paour/11291062

İpucu

Bazı dizgelerin çevrilmesini önlemek için, bunlar çevrilemez olarak imlenebilir. Bu seçenek özellikle dizge başvuruları için kullanışlı olabilir:

<string name="foobar" translatable="false">@string/foo</string>

Weblate configuration for Android resource strings

Tipik Weblate Bileşen yapılandırması

Dosya maskesi

res/values-*/strings.xml

Tek dilli temel dil dosyası

res/values/strings.xml

Yeni çeviriler kalıbı

Boş

Dosya biçimi

Android dizgesi kaynağı

Weblate configuration for JetBrains Compose Multiplatform Kotlin Resources

Tipik Weblate Bileşen yapılandırması

Dosya maskesi

commonMain/composeResources/values-*/strings.xml

Tek dilli temel dil dosyası

commonMain/composeResources/values/strings.xml

Yeni çeviriler kalıbı

Boş

Dosya biçimi

Android dizgesi kaynağı