Çevirileri yönetmek

Yeni dizgeler eklemek

Yeni dizgeler, Yeni çeviriler kalıbı temel dosyasında göründüğünde çevirilmeye hazır olur (ayrıntılı bilgi almak için: Bileşen yapılandırması). Dosya biçiminiz böyle bir dosya gerektirmiyorsa, çoğu tek dilli çeviri akışında olduğu gibi, boş dosyalarla başlayabilirsiniz).

Yeni çevirileri eklemek

Yeni diller, Weblate üzerindeki bir kullanıcı tarafından istendiğinde hemen eklenebilir ya da onay bekleme ve el ile ekleme için proje yöneticilerine bir bildirim gönderilir. Bunun için, Bileşen yapılandırması içindeki Yeni çeviri ekleme kullanılabilir.

Bazı dosya biçimleri boş bir dosyayla başlamayı ve yalnızca çevrilmiş dizgelerin eklenmesini bekler (Android dizge kaynakları gibi). Bazıları ise tüm anahtarların var olmasını bekler (GNU gettext PO (Portable Object) gibi). Belge temelli biçimler (OpenDocument biçimi gibi) kaynak belgenin bir kopyasıyla ve tüm düzenlenmesi gerekli olarak imlenmiş dizgelerle başlar. Bazı durumlarda bu gerçekten biçime değil, çeviriyi işlemek için kullandığınız çatıya bağlıdır (JSON dosyaları ile olduğu gibi).

Bileşen yapılandırması içinde Yeni çeviriler kalıbı ayarlandığında, Weblate yeni çeviriler başlatmak için belirtilen dosyayı kullanır. Bu yapıldığında, dosyada var olan çeviriler silinir.

Yeni çeviriler kalıbı boş bırakıldığında ve dosya biçimi desteklediğinde, çevrildikten sonra yeni dizgelerin ekleneceği boş bir dosya oluşturulur.

Dil kodu biçemi, oluşturulan dosya adlarında kullanılan dil kodunu özelleştirmenizi sağlar. Ek olarak Dil kod adları ile tanımlanmış eşleştirmeler ters yönde uygulanır.

Not

Bağlı uzak depoya bir dil dosyası eklerseniz, Weblate yerel depoyu güncellediğinde ilgili çeviri bileşene eklenir.

Depo güncelleme ayarları ile ilgili bilgi almak için Depoları güncellemek bölümüne bakabilirsiniz.

Var olan çevirileri kaldırmak

Diller, bileşenler ya da içinde bulundukları projeler, her projenin, bileşenin ya da dilin Yönetim ↓ :guilabel:`Kaldır’ menüsünden kaldırılabilir (Weblate üzerinden ve kullanılıyorsa uzak depodan silinir).

Kaldır işlemi başlatıldığında, kaldırılacak bileşenlerin listesi gösterilir. Kaldırma işlemini onaylamak için nesnenin kısaltmasını yazmanız gerekir. Kısaltma, adreste görülebilen projenin, dilin ya da bileşenin yol adıdır.

Yalnızca belirli bazı dizgeleri kaldırmak istiyorsanız, şu yolları kullanabilirsiniz:

  • Kaynak dosyadan el ile. Weblate depo güncellemesi yaptığında çeviri projesinden de kaldırılır.

Added in version 4.5.

  • Weblate kullanıcı arayüzünden. Dizgeyi düzenlerken Araçlar`↓ :guilabel:`Kaldır düğmesi ile. Bu işlem dosya biçimlerine göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılı bilgi almak için: Dizge yönetimi

Not

Bağlı uzak depodaki bir dil dosyasını silerek. Weblate yerel depoyu güncellediğinde ilgili çeviri bileşenden kaldırılır.

Depo güncelleme ayarları ile ilgili bilgi almak için Depoları güncellemek bölümüne bakabilirsiniz.

Dizge çeşitleri

Değişkenler, çevirmenlerin dizgenin tüm değişkenlerini tek bir yerde görebilmeleri için birkaç dizgeyi gruplandırmaya yarar.

İpucu

Kısaltmalar (kısaltılmış biçimler) değişkenlere iyi bir örnektir.

Kendiliğinden oluşturulan anahtar tabanlı çeşitler

Dizgeleri kurallı ifade tanımlayarak, Bileşen yapılandırması içindeki tek dilli çevirilerin anahtarına göre gruplayabilirsiniz:

../_images/variants-settings.webp

Anahtar ifadeyle eşleşirse, çeşidin kök anahtarını oluşturmak için eşleşen kısım kaldırılır. Ardından, kök anahtarı aynı olan tüm dizgeler, kök anahtarla tam olarak eşleşen anahtarı olan dizge ile birlikte tek bir çeşit grubunun parçası olur.

Aşağıdaki tabloda bazı kullanım örneklerini bulabilirsiniz:

Kullanım amacı

Kurallı ifade değişkeni

Eşleşen çeviri anahtarları

Son ek tanımlama

(Short|Min)$

monthShort, monthMin, month

Satır arası tanımlamalar

#[SML]

dial#S.key, dial#M.key, dial.key

El ile çeşit belirlemek

Added in version 4.5.

variant:SOURCE imini kullanarak belirli dizgeleri el ile bağlayabilirsiniz. Bu kullanım, dizgeleri otomatik olarak gruplandırmak için anahtarları olmayan iki dilli çeviriler ya da anahtarları eşleşmeyen, ancak çeviri sırasında birlikte değerlendirilmesi gereken dizgeleri gruplandırmak için yararlı olabilir.

Bir dizgenin ek çeşidi, çeviri sırasında Araçlar kullanılarak da eklenebilir (Dizge yönetimi seçeneği açıldığında):

../_images/glossary-tools.webp

Not

Çeşit kaynak dizgesi en fazla 768 karakter uzunluğunda olmalıdır. Bu sınırlama, MySQL veri tabanı ile uyumluluk için gereklidir.

Çeviri yapılırken çeşitler

Çeşit daha sonra çeviri yapılırken gruplandırılır:

../_images/variants-translate.webp

Dizge etiketleri

Proje yapılandırmasında bileşen çeviri dizgelerini metin ve renge göre kategorilere ayırabilirsiniz.

../_images/labels.webp

İpucu

Etiketler Kaynak dizgeler ile ilgili ek bilgiler içindeki birimler toplu düzenlenerek ya da Toplu düzenleme eklentisi kullanılarak atanabilir.