Weblate temelleri

Proje ve bileşen yapısı

Weblate üzerinde çeviriler, projeler ve bileşenler olarak düzenlenir. Bir projede çok sayıda bileşen bulunabilir ve bunlar ayrı dillerin çevirilerini içerebilir. Bileşen çevrilebilir bir dosyaya karşılık gelir GNU gettext PO (Portable Object) ya da Android dizge kaynakları). Projeler, bileşeni mantıksal kümeler halinde düzenlemenize yardımcı olmak için düşünülmüştür (tek bir uygulamada kullanılan tüm çevirileri gruplamak gibi).

Additionally, components within projects can be structured using categories. Components can belong to a category, and categories can be nested.

İçeride, her projenin varsayılan olarak içindeki diğer bileşenlere yayılan ortak dizge çevirileri vardır. Bu özellik, yinelenen ve çok sürümlü çeviri yükünü hafifletir. Çevirilerin farklılaşması durumunda Bileşen yapılandırması için Çevirilerin yayılmasını sağlamak seçeneği kullanılarak çevirilerin yayılması kullanımdan kaldırılabilir.

Depo bütünleştirmesi

Weblate, yukarı akış sürüm denetimi deposuyla bütünleşik olarak çalışmak üzere oluşturulmuştur. Sürekli yerelleştirme belgesinde yapı taşları ve değişikliklerin bunlar arasında nasıl aktığı açıklanmıştır.

Ayrıca bakınız

Mimari özeti belgesinde Weblate içeride nasıl işliyor anlatılmıştır.

Kullanıcı ilişkilendirmesi

Weblate, çevirmenler tarafından düzgünce yazılan çevirileri ad ve e-posta kullanarak sürüm kontrol deposunda tutar. İşlemeye gerçek bir e-postanın eklenmesi, dağıtılmış sürüm denetimi ruhuna uygundur ve GitHub gibi hizmetlerin Weblate üzerinde yaptığınız katkıları GitHub profilinizle ilişkilendirmesini sağlar.

Bu özellik aynı zamanda sürüm denetimi işlemelerinde yayınlanan e-posta adresinin kötüye kullanılması riskini de beraberinde getirir. Dahası, böyle bir işleme, herkese açık barındırma üzerinde (GitHub gibi) yayınlandıktan sonra onu düzenlemenin herhangi bir yolu yoktur. Weblate, bunu önlemek için Hesap içinden özel bir işleme e-posta adresi seçmenize izin verir.

Bu nedenle yöneticiler Weblate yapılandırması sırasında buna dikkat etmelidir:

  • Böyle bir belgeye gerek duyulması durumunda, bu tür bir e-posta adresinin kullanıldığı hizmet koşullarında açıkça belirtilmelidir. Yasal belgesi bu konuda yardımcı olabilir.

  • PRIVATE_COMMIT_EMAIL_OPT_IN e-postaları varsayılan olarak gizli yapabilir.