Eklentileri geliştirmek

Weblate üzerinde yerelleştirme iş akışını özelleştirmek için Eklentiler kullanılabilir.

class weblate.addons.base.BaseAddon(storage: Addon)

Weblate eklentileri için temel sınıf.

classmethod can_install(component: Component, user: User | None)

Eklentinin belirtilen bileşenle uyumlu olup olmadığını denetler.

component_update(component: Component) None

Event handler for component update.

configure(configuration) None

Yapılandırmayı kaydeder.

daily(component: Component) None

Event handler daily.

classmethod get_add_form(user: User | None, *, component: Component | None = None, project: Project | None = None, **kwargs)

Yeni eklenti eklemek için yapılandırma formunu görüntüler.

get_settings_form(user: User | None, **kwargs)

Bu eklenti için yapılandırma formunu görüntüler.

post_add(translation: Translation) None

Event handler after new translation is added.

post_commit(component: Component) None

Event handler after changes are committed to the repository.

post_push(component: Component) None

Event handler after repository is pushed upstream.

post_update(component: Component, previous_head: str, skip_push: bool, child: bool) None

Event handler after repository is updated from upstream.

Parametreler:
 • previous_head (str) – Güncellemeden önce deponun HEAD bölümü. İlk kopyalamada boş olabilir.

 • skip_push (bool) – Eklenti işleminin değişiklikleri yukarı akışa itmeyi atlayıp atlamayacağı. Genellikle bunu temeldeki yöntemlere commit_and_push ya da commit_pending olarak iletebilirsiniz.

pre_commit(translation: Translation, author: User) None

Event handler before changes are committed to the repository.

pre_push(component: Component) None

Event handler before repository is pushed upstream.

pre_update(component: Component) None

Event handler before repository is updated from upstream.

save_state() None

Eklenti durum bilgilerini kaydeder.

store_post_load(translation: Unit, store: TranslationFormat) None

Event handler after a file is parsed.

Parametre olarak bir dosya biçimi sınıfının bir kopyasını alır.

Bu seçenek, dosyanın nasıl kaydedileceğini ayarlamak gibi dosya biçimi sınıfı parametrelerini değiştirmek için faydalıdır.

unit_pre_create(unit: Unit) None

Event handler before new unit is created.

user()

Weblate kullanıcısı bu eklentinin yaptığı değişiklikleri izler.

class weblate.addons.base.Addon

ORM object for an add-on.

class weblate.addons.base.Component

ORM object for a component.

class weblate.addons.base.Translation

ORM object for a translation.

class weblate.addons.base.Project

ORM object for a project.

class weblate.addons.base.Unit

ORM object for an unit.

class weblate.addons.base.User

ORM object for an user.

class weblate.addons.base.TranslationFormat

Translation file wrapper.

İşte örnek bir eklenti:

# Copyright © Michal Čihař <michal@weblate.org>
#
# SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later

from django.utils.translation import gettext_lazy

from weblate.addons.base import BaseAddon
from weblate.addons.events import AddonEvent


class ExampleAddon(BaseAddon):
  # Filter for compatible components, every key is
  # matched against property of component
  compat = {"file_format": {"po", "po-mono"}}
  # List of events add-on should receive
  events = (AddonEvent.EVENT_PRE_COMMIT,)
  # Add-on unique identifier
  name = "weblate.example.example"
  # Verbose name shown in the user interface
  verbose = gettext_lazy("Example add-on")
  # Detailed add-on description
  description = gettext_lazy("This add-on does nothing it is just an example.")

  # Callback to implement custom behavior
  def pre_commit(self, translation, author) -> None:
    return