Excel Open XML

Excel Açık XML (.xlsx) dosyaları içe ve dışa aktarılabilir.

XLSX dosyalarını çeviri için yüklerken, yalnızca etkin çalışma sayfasının dikkate alındığını ve en azından source adlı bir sütun (kaynak dizgenin bulunduğu) ve target adlı bir sütun (çevirinin bulunduğu) olması gerektiğini unutmayın. Ek olarak, context adlı bir sütun (çeviri dizgesinin bağlam yolunun bulunduğu) olmalıdır. Çevirileri bir Excel çalışma kitabı olarak dışa aktarmak için XLSX indirmesini kullanırsanız, doğru biçimde bir dosya alırsınız.

Weblate yapılandırması

Tipik Weblate Bileşen yapılandırması

Dosya maskesi

path/*.xlsx

Tek dilli temel dil dosyası

path/en.xlsx

Yeni çeviriler kalıbı

path/en.xlsx

Dosya biçimi

Excel Open XML